google-site-verification=jS1ABV57ZmpuLKM3SinwXOACipq5C0XiIrZ9d-Gvdys
top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1- Taraflar:

 1.1-  Merkez Ofisi Adnan Kahveci Mahallesi, Kuştepe Caddesi, Naturapark No:17, B blok Daire 12 Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde bulunan A Basım Tanıtım Pazarlama Atilla Ersoy Şahıs Şirketi (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır.);

SATICI Telefon: 02126423397

SATICI e-posta : birminilitre@gmail.com

SATICI Ürün İade adresi: Adnan Kahveci Mahallesi, Kuştepe Caddesi, Naturapark No:17, B blok Daire 12 Beylikdüzü/İSTANBUL

Mersis No: 48229268754

1.2- https://www.minilitre.com/ adresinden hizmet veren Web sitesinden alışveriş yapan internet kullanıcısı (Bundan böyle “ALICI” olarak anılacaktır.).

 ALICI Adı/Soyadı/Unvanı:

ALICI Adresi:

ALICI Telefon:

ALICI E-posta:

2- Konu:

İşbu Sözleşme’nin konusu SATICININ sahip olduğu https://www.minilitre.com/ adresindeki Web Sitesi üzerinden sipariş edilen aşağıda detayları belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3- Ürün:

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün:

Adedi:

Satış Fiyatı:

Kargo Ücreti:

Fatura Adresi:

4-Teslimat:

4.1- Ürün SATICININ anlaşmalı olduğu kargo ile ALICININ adresine teslim edilecektir. Sipariş alındıktan sonra tahmini teslimat süresi SATICI tarafından bildirilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve Sözleşmenin kurulmasından itibaren azami otuz (30) gündür.

4.2- Kargo Ücreti sipariş esnasında SATICI tarafından aksi taahhüt edilmedikçe ALICI tarafından ödenecektir.

4.3- Kargo şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerinde yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi SATICININ elinde olmayan sebeplerle önleyemeyeceği durumlarda belirtilen teslim süresinde gecikme olabilir. Bu gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Ürün, ALICIDAN başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya ALICININ yerinde olmamasından doğabilecek durumlardan ve ekstra kargo bedellerinden SATICI sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde Ürün/ürünler ALICIYA ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine 02126423397 hatlı numaradan veya birminilitre@gmail.com e-posta adresinden ulaşılarak derhal bildirilmelidir.

 4.4- ALICI teslim anında sipariş etmiş olduğu ürünün faturasına/teslimat fişine uygun olarak iletildiğini kontrol etmekle ve ürünleri teslim aldığına dair teslimat fişini imzalamaya ve kargo şirketi görevlisine teslim etmekle yükümlüdür. Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer kargo şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme yükümlülüğü ALICIDADIR.  Paket ALICI tarafından teslim alındıktan sonra kargo şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Zarar görmüş paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın ALICIDA kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda SATICIYA yazılı olarak bildirilmelidir. 

5-Cayma Hakkı:

5.1- ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (On Dört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için ALICI tarafından bu süre içinde SATICI ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün bu madde hükümleri çerçevesinde iadeye uygun olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ya teslim edilen ürünün SATICI ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile tüm fatura asıl nüshalarının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Aksi halde, cayma hakkı talebi geçersiz sayılacaktır.  ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. 

 5.2- Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde aşağıdaki süreler esas alınır;

- Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

- Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

- Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün,

5.3- ALICININ iade talebi olumlu karşılansa da kullanılmış, ambalajı açılmış ya da bozulmuş ve iadesi sağlık ve hijyen açışından uygun olmayan ürünlerin iadesi yapılamamaktadır. Bu kapsamda şampuan, duş jeli, cilt ve saç bakım ürünleri gibi (sayılanlarla sınırlı değildir.) iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler için iade yapılamamaktadır. Koruma ambalajı bulunan makyaj, cilt bakım ürünlerinde de koruma bandı açıldığı takdirde iade işlemi yapılamamaktadır. İade etmek istenen ürünlerin bu koşulları karşılamaması durumunda iade onayı iptal edilerek  anlaşmalı kargo şirketi  ile ürünler ALICI Ödemeli olarak ALICIYA geri gönderilir.

5.4- ALICIYA siparişinden ya da internet sitesindeki fotoğrafından veya açıklamalarından farklı ürünler iletilmesi durumlarında, cayma hakkının kullanılması ürünün güvenlik etiketi açılmamış olması şartına bağlıdır.

5.5- SATICIYA ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de ALICI kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

5.6- Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği,  “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı madde 15 uyarınca, aşağıdaki hallerde Alıcı cayma hakkını kullanamaz.

- Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlerde,

- Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda,

- Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların tesliminde,

- Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; şampuan, duş jeli, cilt ve saç bakım ürünleri gibi iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünlerde,

- Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallarda,

- Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerinde,

- Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların tesliminde,

- Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hallerinde,

- Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallarda,

- Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlerde.

6-Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:

6.1- ALICI, satışa konu Ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, iade koşulları, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder. ALICI siparişi verdiği anda işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır.  

6.2- SATICI, Ürünün yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICIYA bildirir ve stoklarında bulunması halinde ALICIYA eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. SATICI herhangi bir sebep belirtmeksizin siparişi reddetme hakkına sahiptir. SATICI herhangi bir sebeple (örneğin ödeme sistemlerindeki sıkıntılar) siparişi işleme alamaması durumunda ALICIYI telefon veya e-mail yolu ile bilgilendirebilir.

6.3- ALICI, Ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICININ Sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4- ALICI, Ürünün kendisi veya gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICIYA ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICIYA ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICIYA ait olacak şekilde SATICIYA iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5- ALICI, kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin (Ad, soyad, telefon numarası elektronik posta vs.) doğru, eksiksiz ve hukuka uygun olduğunu, SATICININ Web sitesine teknik ve fiziki zarar vermediğini/vermeyeceğini, hiçbir kanun, yönetmelik ve sair mevzuata aykırı ve ihlal edici nitelik taşımadığını, üçüncü kişi haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini taahhüt eder. Kişisel verilerinde değişiklik olması halinde gerekli güncellemeleri yapacağını aksi halde SATICININ sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI, ALICI tarafından iletilen, yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. ALICI tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak tüm zararlardan ALICI sorumludur ve ALICI, SATICININ bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6- ALICININ SATICIYA ait Web sitesine üye olurken websitesindeki Üyelik Formunu doldurarak siteyi kullanmaya başlamasından itibaren kişisel verileri, https://www.minilitre.com/ adresinden ulaşılabilen Aydınlatma Metninde detaylı bir şekilde belirtildiği gibi, toplama, kaydetme, düzenleme, kategorize etme, sınıflandırma, saklama, güncelleme, düzeltme, kullanma, analiz etme, değiştirme, yeniden düzenleme ve Türkiye’de ve/veya yurt dışında bulunan ve tamamı Aydınlatma Metninde sıralanan üçüncü kişilere aktarma ve bu kişilerce aynı amaçların gerçekleştirilebilmesi ve bu amaçların sürdürülebilmesi için işleme hakkına sahip olacaktır.

6.7- ALICI, Web sitesine giriş yapmak için kullandığı kullanıcı adı ve şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılmasından tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ, kullanıcı adı ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan SATICININ, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.8- ALICI, siparişe ilişkin  konularda bilgilendirme amacı ile kendisine internet, telefon, SMS, mektup, e-mail, faks vb. kanallardan erişilmesini kabul eder. 

6.9- ALICI, SATICIYA ait Web sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICIYI bağlayacaktır.

6.10- ALICI Web Sitesi kullanımı sırasında gerçekleştirdiği işlemlerden, kullanmış olduğu söz, ifade ve içeriklerden doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun şahsen kendisine ait olduğunu, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak şahsen kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde SATICININ sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu gibi durumlarda SATICI, ALICININ web sitesini kullanımını durdurabilme, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar.

7-Fikri Mülkiyet Hakkı:

ALICI, SATICININ Web Sitesinin tasarımı, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Web Sitesine ait tüm unsurların SATICIYA ait ve/veya SATICI tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanıldığını kabul eder ve hiçbir koşul ve şartta SATICIYA ait marka, logo, ticari unvan bilgilerini SATICININ yazılı onayı olmadan referans ve tanıtım faaliyetleri için dahi kullanamaz. ALICI, SATICIYA ait telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz. Aksi takdirde, ALICI, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı SATICININ karşı karşıya kaldığı tazminat, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü zararları karşılamakla sorumlu olacaktır.

8-Devir Yasağı:

ALICI, SATICININ önceden yazılı muvafakatini almaksızın işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini, hak ve alacaklarını tamamen veya kısmen üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez. Bu tür devir ve temlikler SATICIYA karşı hüküm doğurmaz. SATICI işbu Sözleşme’yi ve Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen bütün hukuk ve vecibeleri ile birlikte kendi sermaye iştiraki olan kuruluş, firma ve şirketler ile üçüncü şahıslara devretmek hakkı haizdir.

9-Gizlilik:

ALICI, SATICININ faaliyetlerine, iş bu Sözleşmenin maddelerine ilişkin herhangi bir şekilde edinmiş olduğu tüm bilgileri gizli tutacak ve Türk kanunlarının zorunlu hükümleri uyarınca gerekli görülen durumlar haricinde, SATICININ  ön yazılı onayını almadan sözü geçen bilgileri ifşa etmeyecektir ve kesinlikle kullanmayacaktır. Bu gizlilik yükümlülüğü bu Sözleşmenin herhangi bir sebeple feshedilmesi veya sona ermesi halinde de geçerli olmaya devam edecektir. ALICI işbu gizlilik yükümlülüğüne uymaması halinde SATICININ uğrayacağı zararları tazmin edecektir.

10-Mücbir Sebepler:

 Tarafların kontrolü dışında kanunlar, yönetmelikler, direktifler uyarınca ve yetkili merciler tarafından alınan kararlar ve yangın, sel, deprem, toprak kayması, salgın hastalık, savaş, yaygın şiddet eylemlerinin (bunlarla sınırlı olmamak üzere) meydana gelmesi sebebi ile SATICI işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. ALICI bu durumda SATICIDAN herhangi bir talepte bulunamaz.

11-İhlal:

ALICININ işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde,  SATICI kendi inisiyatifine dayanarak ve önceden haber vermeden Sözleşmeyi feshedebilir, ALICININ Web sitesine erişimini engelleyebilir. Bu durumda ALICI, cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olacaktır. ALICI, ayrıca SATICIYI iştiraklerini ve bağlı kuruluşlarını, Web sitesinin hukuka aykırı kullanımı ile ilgili olarak SATICI aleyhinde herhangi bir üçüncü şahıs tarafından öne sürülebilecek her türlü talep, zarar, sorumluluk, iddia veya gidere karşı SATICIYI (vekalet ücretleri dahil olmak üzere) muaf tutmayı ve tazmin etmeyi kabul eder.

12-Değişiklik:

 İş bu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm değişiklikler SATICININ takdirine bağlı ve tek taraflı SATICININ  Web Sitesi’nde ilan edilmek üzere yapılacaktır.

13-Bölünebilirlik:

İşbu Sözleşme’nin bir hükmünün herhangi bir yargı alanının kanunları uyarınca geçersiz, kanuna aykırı veya uygulanamaz olması halinde, ilgili yargı alanında, kalan hükümler geçerli, hukuka uygun ve uygulanabilir olmaya devam edecek ve sözü geçen hükümden etkilenmeyecektir.   

14-Başlıkların yorumlanması:

 Sözleşmedeki başlıklar referansların kolaylaştırılması için konulmuştur ve bu Sözleşme’nin yorumlanmasını etkilemeyecektir.

15-Yetki:

İş bu Sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Taraflar, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

bottom of page